gal

Interreg Central Europe TRANSGEO pályázat


Társaságunk projekt partnerként vesz részt, mint az állami tulajdonú használaton kívüli mélyfúrások vagyonkezelője az INTERREG Közép-Európa által meghirdetett 2,09 millió Euro összköltségvetésű TRANSGEO projektben, melynek célja a Közép-Európában felhagyott gáz- és olajkutak feltérképezése, adatbázisba foglalása, a felhagyott kutakban rejlő potenciál vizsgálata geotermikus energia előállítására és tárolására.

logo

A projekt partnerség olyan transznacionális stratégiát és regionális cselekvési tervet dolgoz ki, amely megvalósíthatósági tanulmányok alapján és helyi kísérleti projekteken keresztül tesztel különböző kútátalakítási technológiákat a felhagyott kutak zöld energia előállításában és tárolásában történő hasznosítására. Társaságunk célja, hogy ezzel elősegítse a vagyonkezelésében lévő használaton kívüli mélyfúrások geotermikus újrahasznosítását.


INTERREG CE Transgeo projekt bemutatása.

Vissza