gal

Szén- és Uránércbányászati üzletág szolgáltatásai:

- Az állami szénbányászat és az uránbányászat területéről alábányászottsági-, és egyéb műszaki információk.

CH üzletág szolgáltatásai:

- Kutak használatba, haszon-bérbe, bérbe adása.
- Kutak műszaki, geológiai kútkönyveibe betekintés biztosítása.
- Kutakkal kapcsolatos közmű nyilatkozatok kiadása.

Humán részleg szolgáltatásai:

- A humán feladatok körébe tartozó ügyekben társaságunk Mecseki fióktelepén és a székhelyén lehet érdeklődni telefonon vagy írásban.
- Az egészségkárosodott munkavállalók vagy azok hozzátartozója kérelme mellé csatolandó az igényt alátámasztó dokumentumok másolata
- A károsultak kötelesek bármely adatukban ( pld. személyes adatok, jövedelmi viszonyok stb.) bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni társaságunknak
- A károsultak jogosultak a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. döntése ellen annak kézhezvételét követő 3 éven belül igényüket a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt érvényesíteni. ( 7623 Pécs, Rákóczi út 34.)
- Nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásához kapcsolódó igazolás kiállítása a 145/1992. (XI. 4.) A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló kormányrendelet alapján történik.
- A szénjárandóságot minden év májusában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság fizeti.