gal

Uránércbányászati üzletág


A Mecseki Környezetvédelmi Bázis tevékenységének középpontjában az uránbányászat okozta környezeti károk végleges felszámolása valamint ezen feladatok elvégzését követően a területek újrahasznosítása áll. A Mecsek-hegységben mintegy 40 évig végzett uránérc-kitermelést és feldolgozást követően a hatósági előírásoknak megfelelően elvégzett rekultivációs munkálatok eredményeként 2008. év végére a közvetlen környezeti veszélyeztetettség megszűnt, azonban a pellérdi és a tortyogói ivóvízbázisok (ezen keresztül Pécs város ivóvíz ellátásának) veszélyeztetettsége továbbra is fennáll.

A védekezést folyamatosan, a veszélyeztetettség fennállásáig folytatni kell.

Az ivóvízbázis védelmi szempontok miatt a rendszer üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali beavatkozást igényel.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. több Alapítói Határozatában részletezett döntésének megfelelően a hosszú távú környezeti kárelhárítási tevékenység 2016. július 13-át követően a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. felelősségi körébe tartozik.

Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok az alábbiak:

1. egységes vízelvezető rendszer működtetése,

2. radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítése,

3. zagytéri kármentesítő rendszer és kémiai vízkezelő üzemeltetése,

4. rekultivált területek, létesítmények utógondozása,

5. környezetellenőrzési monitoring tevékenység.

6. karbantartás

Kármentesítés

A talaj és rétegvíz-szennyezés megszüntetése érdekében egy aktív vízvédelmi rendszer került kialakításra, mely termelőkutakból, drénrendszerből áll. A kitermelt magas oldottanyag tartalmú vizek tisztítás után kibocsátásra kerülnek a felszíni befogadóba. Az uránércbányászat hatásterületén felmérésre kerültek a felszíni vízfolyások radioaktív- és nehézfémszennyezés tekintetében. A műszaki beavatkozás engedélyezését követően több tízezer m³ szennyezett iszap került eltávolításra. Kisebb felszín alatti vizek szennyezéseinek felszámolására egyedi kármentesítési eljárásokat dolgoztunk ki. Több esetben a talajvíz uránszennyezését aktív vízkiemelő rendszer és anioncserélő gyanta oszlopok helyszínre telepítésének kombinált rendszerével oldjuk meg.

Tájrendezés

Meddőhányók tájrendezése
A kisebb meddőhányók anyaga a központi, mintegy 10 millió m³ térfogatú meddőhányón került elhelyezésre, majd a morfológia kialakítását követően lefedésre. Az 1 m-es földtakaró biztosítja a radioaktív sugárzás előírt paramétereinek betartását, a beszivárgás minimalizálását, a fásításhoz szükséges talaj vastagságát. A meddőhányók alól kifolyó szennyezett vizeket övárokrendszer gyűjti össze, ezt követően tisztításuk a bányavízkezelő-üzemben történik.

Zagytározók tájrendezése
Az ércfeldolgozási meddőzagy elhelyezésére 160 ha-on két zagytározó létesült. A pécsi ivóvízbázisok közelében elhelyezkedő tározók aljzatszigetelés nélkül épültek. A tájrendezés kivitelezése során a megfelelő morfológia kialakítását követően a zagyterek teljes felületén több rétegű (agyag, homok, lösz), minimum 1,5 m vastagságú takaróréteg építése történt meg. A takaróréteg megakadályozza a radongáz kiáramlását, megelőzi a zagyhomok kiporzását, valamint a meddőből a szennyező anyagok kioldódását. A zagyterek lefedett felületére olyan növénytakaró telepítése történt, amely miatt nem jön létre felületi erózió, és nem bontja meg a takaróréteg szerkezetét.

Föld alatti bányatérségek bezárása
A törvényi előírásoknak megfelelően a külszínre nyíló függőleges aknákat teljes hosszban tömedékeltük, lezártuk, ezt követően került sor a bányaüzemek külszíni területének tájrendezésére.

Víztisztítás

A már bezárt I. sz. bányaüzem felhagyott földalatti bányatérségeiben a feltelő bányavíz uránt old ki a kőzetekből. E szennyezett víznek az ivóvízbázisra való kijutása a bányavíz folyamatos kiemelésével gátolható meg, a magas urántartalmú víz tisztítása a bányavíz kezelő üzemben történik.
A zagytározók környezetében kijutott szervetlen sókkal szennyezett talaj- és rétegvizeket a Kémiai Vízkezelő Üzemben kezeljük.
A szennyezett és tiszta vizek elvezetésére és gyűjtésére egységes vízelvezető rendszert építettünk ki.
A 2000-2002 években megvalósult rekonstrukció keretében megoldódott a különböző objektumokból származó vizek összegyűjtése, kezelése, majd egy ponton, a Pécsi-víz felszíni befogadóba bocsátása.

Környezetellenőrzési monitoring tevékenység

vízföldtani monitoringrendszer üzemeltetése során végzett ellenőrzések keretében megfigyelő kutak, községi ásott kutak, felszíni vízfolyások és állóvizek rendszeres mintázását végezzük. A monitoring tevékenység adatai alapján szükségessé válhat további műszaki beavatkozások elvégzése.

radiológiai monitoring (telepített mérőállomások) üzemeltetése megfelelő hatékonysággal biztosítja a környezet, a lakosság és a dolgozók esetleges radioaktív sugárterhelésének figyelemmel kísérését,

kőzetmozgási (kőzetmechanikai, geodinamikai, geodéziai) monitoring

nagykep