gal

Szénhidrogén Üzletág

chkep

A szénhidrogén üzletág feladata a BVH NK Kft. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés és a hatályos jogszabályok alapján, az állami tulajdonú használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások rendeltetésszerű vagyonkezelése, állagának és állapotának megóvása, a mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési kötelezettség teljesítése, a mélyfúrások hasznosítása.

Állami tulajdonban lévő és a BVH NK Kft. kezelésében lévő használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások listája


A kutakkal kapcsolatos tájrendezési kötelezettséget a hatályos bányászatról szóló törvény írja elő. A tájrendezési kötelezettség teljesítése során végrehajtásra kerül a kutak felszín alatti cementdugóval történő biztonságba helyezése, elzárása valamint a kútkörzetek rekultivációja.

A BVH NK Kft. jogosult a vagyonkezelésében álló állami tulajdonú mélyfúrások bérbe vagy más használatába adására, illetve üzemeltetésbe történő átadására hasznosítás céljából. A mélyfúrások hasznosításba adása a hatályos jogszabályok alapján történhet nyílt vagy zárt pályázati eljárás keretén belül.
chkep2

A haszonbérbeadás ideje maximum 15 év, ami 5 évvel meghosszabbítható. A mélyfúrás haszonbérlője köteles a mélyfúrás állagmegóvásáról és karbantartásáról, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti hasznosításáról folyamatosan gondoskodni a bányászatról szóló hatályos törvényben foglaltak teljesítése érdekében.

A mélyfúrások kútdokumentációjába történő betekintés biztosított. A kútkönyvekbe történő betekintés ára 5.000 Ft+ÁFA/mélyfúrás és minden további mélyfúrás esetén 1.000 Ft+ÁFA/mélyfúrás. A betekintés helye társaságunk budapesti irodája.

Kútkönyvbe történő betekintést igénylő lap