gal

Szénhidrogén Üzletág

chkep

A szénhidrogén üzletág feladata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés és a hatályos jogszabályok alapján, az állami tulajdonú használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások rendeltetésszerű vagyonkezelése, állagának és állapotának megóvása, a mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési kötelezettség teljesítése, a mélyfúrások hasznosítása.

Állami tulajdonú használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások 2024


A bányászatról szóló 1993. évi LVIII. tv. 36. § alapján a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatban három évente, először 2023. december 31-ig – a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának 20/2022 (I.31) számú rendeletében előírt szempontok szerint – kockázatértékelést kell készíteni. A kockázatosnak értékelt kutak tájrendezését el kell végezni. A nem kockázatos kutakat meg kell őrizni hasznosítás céljára.

A társaság jogosult a vagyonkezelésében álló állami tulajdonú mélyfúrások bérbe vagy más használatába adására, illetve üzemeltetésbe történő átadására hasznosítás céljából. A mélyfúrások hasznosításba adása a hatályos jogszabályok alapján történhet nyílt vagy zárt pályázati eljárás keretén belül.
chkep2

A haszonbérbeadás ideje maximum 15 év, ami 5 évvel meghosszabbítható. A mélyfúrás haszonbérlője köteles a mélyfúrás állagmegóvásáról és karbantartásáról, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti hasznosításáról folyamatosan gondoskodni a bányászatról szóló hatályos törvényben foglaltak teljesítése érdekében.

A mélyfúrások kútdokumentációjába történő betekintés díj fizetése ellenében biztosított. A betekintés helye társaságunk budapesti irodája (bodi.klara [kukac] bvh.hu).

Kútkönyvbe történő betekintést igénylő lap

Digitalizált kútkönyv megküldését igénylő lap