gal

Interreg Central Europe TRANSGEO pályázat


logo

Az INTERREG Közép-Európa által meghirdetett 2,09 millió Euro összköltségvetésű TRANSGEO projektben társaságunk projekt partnerként vesz részt, mint az állami tulajdonú használaton kívüli mélyfúrások vagyonkezelője. A projekt célja a Közép-Európában felhagyott gáz- és olajkutak feltérképezése, adatbázisba foglalása, a felhagyott kutakban rejlő potenciál vizsgálata geotermikus energia előállítására és tárolására. A projekt partnerség olyan transznacionális stratégiát és regionális cselekvési tervet dolgoz ki, amely megvalósíthatósági tanulmányok alapján és helyi kísérleti projekteken keresztül tesztel különböző kútátalakítási technológiákat a felhagyott kutak zöld energia előállításában és tárolásában történő hasznosítására. Társaságunk célja, hogy ezzel elősegítse a vagyonkezelésében lévő használaton kívüli mélyfúrások geotermikus újrahasznosítását.

Szakpolitikai célkitűzés: Együttműködés a zöldebb Közép-Európáért (PO2)

Projekt megnevezése: TRANSGEO – „TRANSFORMING ABANDONED WELLS FOR GEOTHERMAL ENERGY PRODUCTION”
Projekt azonosítószám: CE0100071
A projektet az Interreg CENTRAL EUROPE program támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával. Projekt költségvetése: 2.608.907,8 €
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 2.087.126,22 €
Magyar Állam támogatása: 41.474 €
Projekt időtartama: 2023. május 1. – 2026. április 30.

Projekt honlapja: INTERREG CE Transgeo projekt bemutatása.

Partnerek:
Helmholtz Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Németország (Lead Partner) www.gfz-potsdam.de
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR), Németország lbgr.brandenburg.de/lbgr/de
ONEO GmbH, Németország oneo.eu
GeoSphere Austria, Ausztria www.geologie.ac.at
Greenwell Energy GmbH, Ausztria www.greenwell.energy
CROST Területfejlesztési Nonprofit Kft, Magyarország www.crost.hu
Pécsi Tudományegyetem, Magyarország international.pte.hu
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft, Magyarország www.bvh.hu
Međimurska energetska agencija d.o.o, Horvátország www.menea.hr
Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Horvátország www.rgn.unizg.hr/en
Lokalna energetska agencija za Pomurje, Szlovénia www.lea-pomurje.si